ติดดต่อเรา
ติดต่อเรา
ลำดับ ชื่อด่าน เบอร์ติดต่อ
1 ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ 0 3723 2735
2 ด่านตรวจพืชบ้านประกอบ 0 7489 4127
3 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานดอนเมือง 0 2504 3717, 0 2504 3718
4 ด่านตรวจพืชเบตง 0 7323 1414, 0 7323 0027
5 ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 0 4249 0590
6 ด่านตรวจพืชจันทบุรี 0 3949 6433
7 ด่านตรวจพืชเชียงคาน 0 4286 3592
8 ด่านตรวจพืชเชียงของ 0 5379 2831
9 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 0 5379 3770
10 ด่านตรวจพืชเชียงแสน 0 5365 0259
11 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0 5327 7182
12 ด่านตรวจพืชช่องจอม 0 4455 9031
13 ด่านตรวจพืชช่องเม็ก 0 4521 0653, 0 4547 6138
14 ด่านตรวจพืชช่องสะงำ 08 2184 9098
15 กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร (บางเขน) 0 2940 6466 – 8
16 กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช 0 2940 5687
17 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0 7425 1343
18 ด่านตรวจพืชเกาะสมุย 0 7742 8554
19 ด่านตรวจพืชกระบี่ 0 7570 1526
20 ด่านตรวจพืชลาดกระบัง 0 2360 9107, 0 2360 9116, 0 2360 9078
21 ด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน 0 5361 3596
22 ด่านตรวจพืชแม่สะเรียง 0 5361 5957
23 ด่านตรวจพืชแม่สอด 0 5556 3321
24 ด่านตรวจพืชแม่กลอง 0 2249 1799, 0 2240 0145
25 ด่านตรวจพืชแม่สาย 0 5375 0790
26 ด่านตรวจพืชมุกดาหาร 0 4267 4027
27 ด่านตรวจพืชนครพนม 0 4253 0898
28 ด่านตรวจพืชหนองคาย 0 4241 1341
29 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 0 2940 6670, 0 2940 6573
30 ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ 0 7452 1057, 0 7452 1457
31 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 0 7632 7288
32 กองแผนงานและวิชาการ 0 2561 4671
33 กลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 0 2940 6670 # 141,142
34 กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน 0 2940 6670
35 ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ 0 2249 1799, 0 2240 0145, 0 2249 0823
36 ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง 0 7525 1317
37 ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ 0 3958 8122, 0 3951 0433
38 ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง 0 3849 1477, 0 3849 0462, 0 3840 0689
39 ด่านตรวจพืชท่าเรือปัตตานี 0 7364 2297
40 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต 0 7621 4098
41 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง 0 7781 6002
42 ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล 0 7471 0623
43 ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา 0 7433 1407
44 ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ 0 7364 2297
45 ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ 0 2575 1015
46 ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ 0 3290 9374
47 ด่านตรวจพืชสะเดา 0 7439 8920
48 ด่านตรวจพืชสังขละบุรี 0 3454 0649
49 ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก 0 7361 1298
50 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 2134 0501
51 ด่านตรวจพืชท่าลี่ 0 4286 3592
52 ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง 0 5471 8511
53 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานอู่ตะเภา 0 3849 1477
54 ด่านตรวจพืชวังประจัน 0 7475 0760